1 2 3 4 5 6 7 8
0522 475462 post@algert.nl

Mensen zijn geneigd om met woorden hun eigen waarheid te laten zien, omstandigheden te verzachten, meningen belangrijker te maken of juist te bagatelliseren. We zeggen niet: “Ik vind het niks”, maar “Zou je dat wel doen?” Je zegt niet tegen je collega “Wat heb jij een spuuglelijk pak aan”, maar “Wat een bijzondere outfit! Echt héél apart.” Niet “Hoe kom je daar nu bij? Je lijkt wel gek!”, maar “We zitten nog niet op één lijn.”

Anders dan door woorden laten we ons door cijfers niet foppen. Het is wat het is. Wat dat betreft heb ik een fijn beroep. Overzichtelijk ook. Manipuleren of nuanceren met punten, komma’s, accenten of uitroeptekens kennen we bij cijferen niet. Wel kun je met verschillende berekeningen andere uitkomsten krijgen en daar dan ‘handig’ gebruik van maken. Maar één en één is en blijft twee. Niet ongeveer, maar precies. Als we al een uitkomst in ons voordeel willen laten zien, dan gaan we de verschillen weer met taal beschrijven. 49% wordt ‘minder dan de helft’, 51% ‘een meerderheid’. In beide gevallen, zeg ik, is het ‘ongeveer 50%’.

Als zelfstandige zit je nogal eens te rekenen (of je laat dat doen). Omdat je wílt of móet weten hoe je ervoor staat. Er zijn veel manieren om te laten zien wat er in je bedrijf omgaat.

Omzet min inkoopwaarde is brutowinst. Aanschafprijs min afschrijvingen geeft de boekwaarde van je investeringen. Opbrengst minus  de kosten geeft een resultaat te zien. Winst of verlies. En wanneer je een andere uitkomst wilt, zul je anders moeten ondernemen. Want dezelfde rekensom met dezelfde gegevens geeft dezelfde uitkomst. Daar is niets aan te manipuleren of te nuanceren.

Het is wat het is. Dit maakt mijn werk overzichtelijk. Voor de ondernemer is een goede administratie een machtig middel om beter te ondernemen. Want ondernemen met overzicht is beter ondernemen. Als eenzelfde berekening over opeenvolgende jaren een verschillende uitkomst geeft, kun je daar conclusies uit trekken. Je kunt er als ondernemer ‘op sturen’. Je ziet marges groter of kleiner worden, winst groeien of teruglopen, omzet stijgen of dalen. Het zijn cijfers, jouw cijfers, en die liegen niet.

Zorg dus dat je ziet dat het klopt. Een goede administratie is écht een machtig middel om beter te ondernemen.