1 2 3 4 5 6 7 8
0522 475462 post@algert.nl

Ik werd gebeld door de belastingdienst.

Écht hè, IK werd gebeld…

Door hen…

Dan zet ik niemand in de wacht, maar gewoon: tring-tring, oppakken, “goedmorgen met algert.nl wat kan ik voor u betekenen?”, “Dag met de belastingdienst, heeft u even?”en dan een aardig en informatief gesprek. Dat werk dus.

Waarom belden ze mij?

De belastingdienst heeft een gigantische databank met informatie en door die te analyseren had men o.a. vastgesteld dat de zelfstandigen aftrek in veel gevallen ongebruikt blijft. Een aftrekpost voor ondernemers niet gebruiken?  “Da’s gek”, dacht men, “We doen een belrondje langs hun accountants en administrateurs.” 

 Een ondernemer mag  bij de IB-aangifte zijn winst verlagen met Zelfstandigen Aftrek (ZA), voor 2019 nog €7.280,- per jaar. Is het resultaat lager dan dit, dan blijft een deel ZA onbenut want minder dan niks kun je niet belasten.

Is de winst bijv. €3.000,-, dan is ZA ook max. €3.000,- en wordt de belastbare winst €0.- en  blijft €4.280 ZA onbenut (7.280 – 3.000 = 4.280) en wordt ‘Niet Gebruikte Zelfstandigen Aftrek’ (NGZA) genoemd.

Wat niet iedere ondernemer weet is dat NGZA evt. in volgende jaren alsnog mag worden verrekend. Wel onder voorwaarden, maar het kan. Je boekhouder weet dit uiteraard wel, maar niet iedereen maakt daar gebruik van.

Een niet gebruikte aftrekpost later alsnog inzetten, dat is interessant. En de belastingdienst houdt dit ook állemaal bij. Op het moment dat ik dit schrijf staat er zelfs van ca.235.000 belastingplichtigen NGZA genoteerd. En inderdaad zal het overgrote deel later alsnog geclaimd worden, maar een deel ook niet. Dit ging ook op voor 2 van mijn klanten en daarover werd ik gebeld. En toen ik nog even doorvroeg bleek dat er zelfs een derde was waar dit speelde. Op zich geen probleem, als je het weet, gewoon de aangifte aanpassen en nogmaals indienen. Bij aangiftes geldt altijd de laatste die je instuurt vóórdat er een aanslag is opgelegd.

Hoe komt het dat NGZA niet gebruikt wordt?

In sommige gevallen verzuimt de belastingdienst om gestalde NGZA mee te nemen in de aanslag. Niet goed, maar men wil dat dan ook graag oplossen. En tegelijkertijd werkt men ook nog aan een systeem om de belastingplichtige voortaan beter inzicht geven in zijn gestalde NGZA. Da’s de ene kant.

De andere kant is dat óf de ondernemer óf zijn boekhouder de NGZA niet meeneemt in de aangifte. De eerste uit onwetendheid en de laatste meestal omdat hij niet alle informatie krijgt. Bij een nieuwe klant weet je lang altijd niet wat er nog aan losse eindjes liggen. Is een klant bijvoorbeeld wel elk jaar als ‘ondernemer’ aangemerkt voor de IB? Was het resultaat zodanig dat een deel van de ZA niet is gebruikt? En wanneer speelde dat? Belangrijk dus om jouw boekhouder goed te informeren, ook met informatie die je zelf ’gevoelig’, ‘vertrouwelijk’ of ‘niet relevant’, vindt.

Vertrouwen. Ook (of juist) als je net bent overgestapt naar een nieuwe boekhouder. En is daar twijfel, vraag je dan af of je wel bij de goeie zit…  Het is voor mij in elk geval een persoonlijke relatie die we samen aangaan, althans, dat vind ik wél.

Vertrouwen dus. Wederzijds. Om elkaar te versterken in datgene wat we doen. Jij doet jouw werk zo goed mogelijk, daar vertrouw ik op, en ik het mijne ook.

 “I got your back!”